MİQ-dənkənarlara “DƏVƏTNAMƏ” veriləcəkmi?

Bildiyiniz kimi qarşıdan sertifikasiya gəlir. Gündəm, mövzu bununla bağlı dəyişir. Hərkəsi maraqlandıran qanuni tərəfləri necə olacaq? nə zaman olacaq? Hər kəs bunun fikirləşdikcə təhsilimizin “ögey” övladları kimi tanınan “Miq-dənkənarlar”adlanan müəllimləri bir sual maraqlandırır. Biz də sertifikasiyada iştirak edə biləcəyikmi? “Anası ölmüş qəribləri” nə eşidən, nə dinləyən var. Üstlərinə gedərək “xal” ,”ad” qazananları demirəm hələ.Nə deyim, nə demək olar axı? İnsanlar ölsə də, kaş insanlıq ölməyə.Alim olmağa nə var ki, insan ola biləsən…

Miqdənkənarlar kimlərdir?(MİQ-Müəllimlərin işə qəbulu)

QISA VƏ LOKONİK Şəkildə izah etməyə çalışacam. Bu şəxslər müəllimlərin işə qəbulu imtahanı keçirildiyi halda,Təhsil Şöbə Müdirləri bu şəxsləri işə götürüb ki, gəlin, sizi daimiləşdirəcəm. İMTAHANa getmədən. Daxili əmrlə.Nazirlik də gözünə dönüm dedi ki, sən saydığını say, gör mən nə sayacam. Saydı da…Ziyanı  ancaq müdirlər görmədi. “Narahat olma” vədlərinə inanan müəllimlər oldu… Müdir yenə qarnını qaşıyaraq işinə davam elədi. Nazirlik düzdür, fürsət verdi, Allahla danışaq, istifadə edən də oldu, etməyən də…Bəziləri məhkəmə ilə daimiləşdi. Yenə Miq qaldı kənarda.

Nazirlik də göstəriş verdi ki, cəmi 6 saat dərs verilsin. Diaqnsotikaya buraxmadılar biçarələri. İndi də fikirləşirik ki, attestasiyaya buraxilacaq?

Əvvəlcə təhlil edək.

Bu miqdənkənar adlandıran müəllimlərin eləsi var ki, miq imtahanında 30-31-35 hətta 36+ bal toplayıb. Ancaq daimiləşə bilməyiblər. Diaqnostik imtahanda Bakının “göbəyində” dərs deyən müəllim oldu ki, 2-4 bal toplayiblar. Fikirləşəndə ki, bütün suallar eyni varinat yazsa,11-12 bal toplayardı ki, heç bunu belə fikirləşməyiblər.Bu şəxslər də altı saat desinlər, MİQ-DƏN KƏNAR STATUS alan bu müəllimlərimiz də 6 saat dərs desin….

Təklif

Fikrimcə bu şəxslər hər biri atestasiyada iştirak etməlidir. Əmin olun ki, haqları çatır..Müəllimlərimizi miqdən kənar adlandırıb, onları bizdən uzaqlaşdırmaq heç də düzgün deyil. Bütün müəllimlər eyni hüquqa malikdir. EYNİ vəzifələri var. Bəzisi doğma, bəzilərinə “ögey” münasibət heç də doğru saymıram.Yenə də bir sual maraqlndırır.MİQ-DƏNKƏNARLARA “DƏVƏTNAMƏ” veriləcəkmi?

Elşən Ramizoğlu